Pronkbeker van Adriaan van Boekholt

Al in de 16e eeuw was het in Deventer gebruikelijk dat er bij het overlijden van een burgemeester ter nagedachtenis een zilveren beker werd gemaakt. Zo'n beker werd dan toegevoegd aan het stadszilverwerk en kreeg een mooie plaats in de stadszilverkast, die zich nu nog in de burgemeesterskamer bevindt.
Zo werd er ter nagedachtenis aan burgemeester Adriaan van Boekholt in 1660 een mooie beker gemaakt door de zilversmid Michiel Esselbeeck. De verguld-zilveren beker van 90 cm hoog is rijk versierd met wingerdbladeren, druiventrossen, een boomstam, springende bokken, spelende kinderen, vruchten en bloemen. Boven op het deksel is de Deventer adelaar te zien die een schild vasthoudt met het wapen van de familie Van Boekholt. Op de rand van de beker staat in het Latijn de tekst: 'Adriaan van Boekholt in het jaar onzes Heren 1660 77 jaar oud en gedurende 38 jaar raadgever van het gezag'.
Tijdens het rampjaar 1672 heeft de familie Van Boekholt de beker van het stadsbestuur teruggekocht. Anders zou de beker net als al het andere stadszilverwerk gesmolten zijn om er munten van te slaan. Dat was ook al gebeurd in 1578 ten tijde van de Spaanse bezetting toen er ook geldnood was.
Tegenwoordig is de pronkbeker te bewonderen in het Historisch Museum Deventer, in de Waag.