Voor docenten

Deventer OVT wil leraren behulpzaam zijn om bij leerlingen belangstelling te wekken over het culturele en historische erfgoed van Deventer. Onder de knop voor de leraren zal in de nabije toekomst verschillende informate verzameld worden: actualiteit, lesbrieven, suggesties voor digibordlessen, et cetera.

Actualiteit

Lesbrieven

Films