Wilhelminafontein

In 1898 werd prinses Wilhelmina ingehuldigd tot koningin van Nederland. Als herinnering aan deze gebeurtenis werd deze fontein opgericht. Er was nog een andere aanleiding voor, namelijk het gereedkomen van de Deventer waterleiding.
De ontwerper van de fontein was stadsarchitect Mulock Houwer, die ook de Watertoren en de joodse synagoge ontworpen had. De gietijzeren onderdelen van de fontein zijn in de ijzergieterij van Nering Bògel gemaakt. Toen de fontein klaar was, werd op 31 augustus en 1 september een groot feest gevierd. De huzaren hielden op de Brink een grote parade.
Het beeld bovenop de zuil stelt niet koningin Wilhelmina voor, maar de stedenmaagd met palmtak, kroon en stadswapen.
In de 20e eeuw werd de fontein sterk verwaarloosd en in 1960 werd besloten om de fontein af te breken. Daar kreeg men later toch spijt van en daarom werd in 1985 de fontein herplaatst op de Brink. Vanaf die tijd is De Brink geen parkeerplaats meer, maar een open stadsplein waar behalve markten ook allerlei andere festiviteiten plaatsvinden.