Vestingtoren

In de dertiende eeuw werd rond de stad een stenen ringmuur aangelegd. Rond 1230 werden op verschillende plaatsen halfronde vestingtorens tegen de binnenste ringmuur aangebouwd. Twee van die vestingtorens zijn bewaard gebleven. De vestingtoren op deze foto vind je Achter de Muren/Vispoort. De toren bevat twee soorten gaten: werpgaten van vóór de uitvinding van het buskruit en schietgaten van na de uitvinding van het buskruit. In Deventer werd in 1348 voor het eerst buskruit gebruikt. De werpgaten werden later dichtgemetseld. Slechts een tiental meters vóór de eerste ringmuur zie je op deze foto nog restanten van de tweede ringmuur uit de veertiende eeuw.