Verzetsmonumenten

Het monument op het Grote Kerkhof uit 1953 is een ontwerp van de Haagse beeldhouwer Dirk Wolbers. Op de sokkel staat een bronzen mannenfiguur met gebalde vuisten als een uitdrukking van verzet. Op de muur achter het monument staat te lezen:

Zij hebben door hun leven meer gegeven dan veler jaren som ons geven kon Deze regels komen uit een gedicht over het verzet van Rie Cramer. Elk jaar wordt hier op 4 mei ´s avonds een plechtigheid gehouden, waarbij bloemen bij het monument worden gelegd. Ook aan de Verzetslaan staat sinds 1965 een verzetsmonument. Het bevat de namen van alle 57 Deventernaren die tijdens de oorlog 1940-1945 in het verzet actief waren en daarbij het leven lieten. Honderden mensen uit Deventer en omgeving waren bij het verzet betrokken. Zij boden onderdak aan onderduikers, vervalsten papieren, drukten en verspreidden krantjes, smokkelden piloten het land uit of voerden aanvallen uit op Duitse doelen. Ze deden dat met gevaar voor eigen leven. Als ze verraden werden en door de Duitsers gevangen genomen werden wachtte hen meestal de dood.