Van Marlehuis

Het pand Polstraat 18 heeft enkele keren een grondige verbouwing ondergaan. In 1664 werden twee oudere panden tot één huis samengevoegd en voorzien van een nieuwe classicistische voorgevel van de Amsterdamse bouwmeester Philip Vingboons (die ook de zijgevel van het Deventer stadhuis in de Polstraat ontwierp). Deze stijl vertoont kenmerken van de klassieke bouwkunst uit de Griekse en Romeinse Oudheid. In de pronkgevel kwamen pilasters en zandstenen festoenen (slingers van bloemen en fruit). De hoogleraar van het Athenaeum die de opdracht voor deze verbouwing had gegeven liet ook in dat jaar een inscriptie aanbrengen in de gevel. De tekst daarvan luidt:
Anno aeternae sedis fundatae MDCLXIV
Dat betekent:
In het jaar 1664 na de stichting van de eeuwige zetel

In 1769 werd het interieur op indrukwekkende manier in rococostijl verfraaid.

Er hebben later verschillende burgemeesters in het huis gewoond, onder wie H.R. van Marle; vandaar de naam. In de twintigste eeuw kwam het huis in zeer slechte staat te verkeren. Aan die verwaarloosde toestand kwam een einde toen van 1996 tot 1998 de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel een intensieve restauratie uitvoerde.