Twentol-monument

Dit monument naast het gebouw Le Coin aan de Snipperling is opgericht ter nagedachtenis aan 7 jonge verzetsmensen uit Deventer die op de dag van de bevrijding zijn omgekomen.Zij hadden zich verschanst in de smeeroliefabriek Twentol, vlak bij de brug in de Zutphenseweg. Zij probeerden te verhinderen dat de Duitsers de brug zouden vernielen. Zij werden helaas door de Duitsers ontdekt, waarna een beschieting volgde. Daarbij ontstond brand. Twee mensen kwamen ter plekke om het leven. Eén persoon wist te ontkomen. Uiteindelijk zagen omwonenden hoe vier mannen en een vrouw uit het gebouw werden gehaald om vervolgens naar de speeltuin van het Hoornwerk te worden gebracht om daar geëxecuteerd te worden. De eerste Duitse soldaat (Ernst Gräwe) die werd aangewezen om de executie te voltrekken weigerde. Hij werd door zijn commandant daarop doodgeschoten, waarna anderen het bevel om de verzetsmensen neer te schieten wel opvolgden.