Stadspoorten

Om destad te verdedigen tegen aanjvallen werd in de dertiende eeuw rondom de stad een muur gebouwd, in de veertiende eeuw gevolgd door een tweede muur. De benodigde bakstenen werden geleverd door stenenbakkers, die op de stadsweide hun bedrijf uitoefenden.
In de stadsmuren werden op enkele plaatsen poorten aangebracht. Er was altijd sprake van een binnen- en een buitenpoort.
Op een schilderij van H.A. Noordijk is vanaf de stadszijde de Binnen-Vispoort afgebeeld van vóór de afbraak in 1838. Door de boog is een stukje van de buitenste muur te zien, waarin zich de Buiten-Vispoort bevond. Aan de IJsselzijde stonden aan weerszijden van de poort dikke ronde torens.
Behalve de Vispoort kende Deventer de Bergpoort, de Zandpoort, de Duimpoort, de Noordenbergpoort , de Brinkpoort en nog enkele kleinere poortjes. Helaas zijn alle stadspoorten afgebroken. Alleen de Bergpoort is nog te zien, maar niet in Deventer. De Bergpoort werd na afbraak weer opgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam.