Poort van het Meyershofje

De naam van dit poortje herinnert aan de weduwe van Arent Meyer, die in 1455 een huis en erf kocht nabij de Brooederenkerk. Zij bestemde het huis voor arme mensen. In de loop der eeuwen ontstond een hofje met negen huisjes, het Oude Vrouwenhuis.
Bij de aanleg van het Broederenplein in 1967 werden de huisjes gesloopt. Het poortje bleef bewaard en kreeg later een plek op het Bergkerkplein.
Het natuurstenen poortje is gemaakt in classicistische stijl. Kenmerkend voor deze stijl zijn:
- de beide rechthoekige zuiltjes
- de bloem- en bladversiering
- het fronton aan de bovenzijde
Onder het fronton (een driehoekig door lijsten omsloten vlak dat een gevel bekroont) staat 'Ao 1661 Meyers Hoff'.
Deventer heeft meer hofjes gekend. Er is er nu nog één over. Dat is het Jordenshofje aan de Kleine Overstraat 23.