Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, werd in 1459 in Utrecht geboren als Adriaan Floriszoon Boeyens, zoon van een scheepstimmerman. Hij studeerde waarschijnlijk aan de Latijnse School in Deventer, in de tijd dat Alexander Hegius daar rector was. Maar Zwolle beweert dat hij dáár leerling was. Hoe dan ook, er hangt in elk geval wel dit fraaie medaillon met de beeltenis van Adrianus aan de gevel van de Latijnse School.
Adriaan vervolgde zijn opleiding in Leuven, waar hij theologie studeerde. Erasmus was daar een leerling van hem.
Vanaf 1507 werd hij leermeester van de latere keizer Karel V. In 1517 werd hij in Spanje tot kardinaal benoemd.
in januari 1522 werd hij in Rome tot paus verkozen. Hij twijfelde echter bijna een half jaar of hij die uitverkiezing wel zou aanvaarden. Uiteindelijk werd hij in augustus van dat jaar toch gekroond in Rome. Zijn voornaamste taken waren het tegenhouden van de Reformatie en de aanvallen van de Turken af te slaan.
Als paus leefde hij uiterst sober, waardoor hij zeer gehaat werd door de Italianen. Bovendien was zijn houding erg aarzelend, wat hem evenmin geliefd maakte.
In augustus 1523 werd hij ernstig ziek en na enkele weken overleed hij.
Hij was slechts één jaar paus geweest.
Afb.: medaillon aan gevel Latijnse School
Verw.: Latijnse School