Overstromingen

Al eeuwenlang zorgen de IJssel en de Schipbeek voor overstromingen en wateroverlast. Al rond 1400 begon men met het aanleggen van dijken. Maar tot op de dag van vandaag wordt de stad nog regelmatig geplaagd door ondergelopen kades en landerijen. De IJssel laat zich maar ten dele temmen door dijken en kribben.
In 1926 was er een ernstige overstroming waarbij zelfs de zojuist nieuw gebouwde wijk het Knutteldorp onder water kwam te staan. Aan de Bokkingshang, net na de hoek met de Zandpoort is te zien hoe hoog het water daar enkele keren heeft gestaan. In de jaren negentig is de Wellekade verhoogd, maar ook daarna is de Wellekade toch nog een aantal keren ondergelopen. Op het laagste stukje van de Welle hangt aan een gevel, net als op de Bokkingshang, een hoogwatersteen, waarop te zien is tot waar het water heeft gestaan.
Tegenwoordig beperken we wateroverlast door de rivieren niet meer zozeer door het almaar hoger maken van dijken, maar geven we de rivieren juist meer ruimte. Er wordt van circa 2010 tot 2015 druk gegraven in de uiterwaarden bij Deventer om daar nevengeulen aan te leggen die het overvloedige water snel kunnen afvoeren. Ook komt er bij het IJsselhotel op de Worp een geul.
Het opnieuw ingerichte gebied geeft de rivier alle ruimte, maar biedt ook de mens alle ruimte om te zwemmen, te kanoën, te roeien, te zonnebaden, te fietsen en te wandelen.
Afb.: Hoogwater Zandpoort Bokkingshang 1926, of: één van de hoogwaterstenen
Verw.1: IJssel; 2: Knutteldorp