Oudste burgerwoonhuis Bergkwartier

Op de hoek van de Kerksteeg en het Bergkerkplein staat vermoedelijk het oudste burgerwoonhuis van Deventer. Het huis stamt uit ongeveer 1300. Het heeft een zadeldak tussen twee topgevels. In de zijgevel aan de zijde van de kerk zitten aan weerszijden van het rookkanaal spitsboogachtige vensternissen. Het huis heeft een twee-steens buitenmuur. Aan de binnenzijde zijn in de muur nissen aangebracht waarin men kaarsen brandde. Doordat de kaarsen in een nis stonden was het brandgevaar minder.

Rond 1500 werd het huis aangeduid als: 'bij den kercke daer men opten Kerkhoff vaert, agter tegen de Bergkerkhofs muer en digt bij de Sassenstrate'. Huisnummers werden in die tijd nog niet gebruikt.

Het veel oudere huis in de Sandrasteeg, de Proosdij uit 1130, was geen burgerwoonhuis, maar hoorde tot het bezit van de Lebuinuskerk.