Handschrift uit vrouwenklooster

Een oud handschrift, afkomstig uit het vrouwenklooster van Diepenveen, bevat uittreksels uit de tekstenverzameling van Florens Radewijns (1350-1400). Florens Radewijns was na het overlijden van Geert Grote in 1384 de leider van de Broeders des Gemenen Levens.

Lees het hele artikel »

Wiegendrukken

Wiegedrukken of incunabelen zijn boeken die vóór 1501 zijn gedrukt. Ze stonden dus aan de wieg van de boekdrukkunst. De boekdrukkunst werd in Europa in 1455 uitgevonden, waarschijnlijk door de Duitser Johannes Gutenberg. Vóór die tijd bestonden er al wel blokboeken.

Lees het hele artikel »

Oudste Deventer Druk

In 1477 drukte Richard Paffraet de oudst bekende Deventer druk: het Liber Bibliae Moralis met bijna duizend pagina's.

Lees het hele artikel »

Boekdrukkers

Deventer is nog steeds een boekenstad. Er hebben zich hier in de loop der tijd veel drukkerijen gevestigd. Dat begon al tegen het eind van de vijftiende eeuw. Het oudst bekende gedrukte boek in Deventer stamt uit 1477 en is gedrukt door de boekdrukker Richard Paffraedt, die vanuit Keulen naar Deventer was gekomen.

Lees het hele artikel »

Richard Paffraet

Richard Paffraet was de eerste drukker in Deventer. Hij werkte hier van 1477 tot 1511.

Lees het hele artikel »

Stads- of Athenaeumbibliotheek

Het begin van de tegenwoordige Stads- of Athenaeumbibliotheek ligt in het jaar 1560. Toen kocht het stadsbestuur de boekenverzameling vande overleden Johannes Phoconius, pastoor van de Mariakerk. De verzameling bestond uit 44 boeken en was bevond zich in zijn huis in de Papenstraat.

Lees het hele artikel »