Oprichting afdeling SDAP

Om "het lot van de werkman" te verbeteren werd er in 1871 een algemene werklieden vereniging opgericht met de naam "Help U Zelven". Deze vereniging koos voor een voorzichtige aanpak. Van protesten, stakingen en oproer moest men niets hebben.

Lees het hele artikel »

Arbeidersbeweging

Deventer is een oude industriestad. Aan het eind van de negentiende eeuw woonden er veel arbeiders. Het werk was vaak slecht betaald en ontevreden mensen richtten soms samen verenigingen op om samen voor betere werkomstandigheden te strijden.

Lees het hele artikel »