Nieuw Rande

De naam Rande is al bekend in 1285. In de zestiende eeuw waren er twee huizen Rande: Oud-Rande (het kasteel) en het buitenhuis Rande. Dit huis werd in de zeventiende eeuw bewoond door Seino Swaefken en familie. Toen een meisje Swaefken trouwde met Philippus de Smet, werd het huis Smets Rande genoemd. Rond 1800 was Smets Rande een statig huis met erachter een tuin met formele aanleg. Op het voorplein stond een aantal beelden, die zich thans in de tuinen van kasteel Het Nijenhuis bij Heino bevinden.
In 1853 werd Smets Rande aangekocht door A.J. Duymaer van Twist. Hij liet het huis afbreken en er vlak bij een huis in neo-classicistische stijl met Indische allure bouwen. Huis en landschapstuin werden ontworpen door de beroemde landschapsarchitect J.P. Zocher.
Na het overlijden van de eigenaar en zijn vrouw werd het huis in 1895 aangekocht door G.J.Th. Baron van Stratenus uit Den Haag. Hij liet er een paardenstal en een aantal gastenkamers bijbouwen. Hun zoon woonde er tot zijn dood in 1979. Zijn vrouw verkocht toen het huis en het landgoed werd eigendom van de Stichting IJssellandschap. In 1996 overleed zij en ging ook het huis over naar de Stichting IJssellandschap. In 1998 onderging het huis een grondige renovatie. Tegenwoordig wordt het huis gebruikt voor besloten bijeenkomsten, zoals symposia en huwelijksfeesten. Het park is wel vrij toegankelijk.