Muurschilderingen uit de Middeleeuwen

De oudste muurschilderingen in de Grote of Lebuinuskerk stammen uit ongeveer 1400. Die muurschilderingen worden fresco’s genoemd. Ze zijn met waterverf geschilderd op een pas aangebrachte kalklaag. Eén van de oudste schilderingen stelt Jezus aan het kruis voor. Onder het kruis staan zijn moeder Maria en zijn leerling Johannes. Maria is weergegeven met een zwaard door haar hart als uitdrukking van haar grote verdriet. In latere tijden, nadat de kerk aan het eind van de zestiende eeuw een protestantse kerk was geworden, werden de oude muurschilderingen overgekalkt. Pas in de vorige eeuw zijn de kalklagen weer heel voorzichtig verwijderd en begon men met het restaureren van de oude muurschilderingen.

Verw.: Lebuinuskerk