Muurschildering 'De Tien Geboden'

Nadat de Lebuinuskerk in 1580 in het bezit van de protestanten was gekomen, veranderde er nogal wat in het interieur van de kerk. Niet alleen de beelden werden verwijderd, maar ook de muurschilderingen verdwenen onder een laag witkalk. Alleen 'HET WOORD' mocht nog klinken.
Omdat in de kerkdiensten bijbeluitleg zo'n belangrijke plaats innam was er alleen nog plaats voor muurschilderingen met bijbelteksten als onderwerp. Het lezen van die teksten kwam op de voorgrond te staan. De kerkgangers werden op die manier herinnerd aan de belangrijkste regels waarnaar zij zich in het leven moesten gedragen.
Daarom werd in 1611 op een wand in de noord-westhoek van de kerk, in een dichtgemaakte doorgang naar de Mariakerk, de tekst van de Tien Geboden aangebracht. Het jaartal 1611 staat erboven.
Verw.: Lebuinuskerk