Mariakerk

Toen er in 1334 een grote stadsbrand woedde bestond de Mariakerk al. Er staat namelijk beschreven dat de Mariakerk toen schade opliep. De kerk was tegen de grote Lebuinuskerk aangebouwd en was bedoeld voor de gewone mensen. Het stadsbestuur beheerde de kerk. De Lebuinuskerk was voor de hoge geestelijkheid. Tussen 1400 en 1450 vonden er grote verbouwingen plaats. Toen er in 1591 een einde kwam aan de Spaanse overheersing verloor deze kerk haar functie en raakte in verval. In de zeventiende eeuw moet het dak van de kerk zijn gesloopt of ingestort. De zuider-zijbeuk werd gebruikt als arsenaal (wapenopslagplaats). De naam van het restaurant ‘Het Arsenaal’ herinnert hier nog aan. Nu wordt die zijbeuk nog verhuurd voor allerlei feestelijke bijeenkomsten. De noorder-zijbeuk werd gesloopt om er de huizen van de Hofstraat te bouwen. De muren tussen de zijbeuken en het middenschip bleven bewaard en zijn op de binnenplaats nog goed te zien.