Maatmes

Om de rust te waarborgen binnen de stadsmuren van Deventer, met name tijdens de jaarmarkten, werden binnenkomers bij de stadspoorten gecontroleerd. Ook werd het tolgeld geïnd. Ongewenste personen kwamen de stad niet in en meegenomen messen mochten slechts een maximale lengte hebben. Aan de binnenzijde van de poort was daartoe een maatmes opgehangen. Als een mes van een bezoeker aan Deventer groter was dan het maatmes, moest hij zijn mes achterlaten om de stad te kunnen binnengaan. Bij vertrek uit de stad kon hij het mes weer meenemen.
Dit had de Deventer Magistraat (het stadsbestuur) besloten op 2 juli 1462.

Afb.: maatmes
Verw.: Jaarmarkten