Landshuis

Op deze plek stond in de 14e eeuw de stadsherberg 'De Brunenberg'.
In 1632 werd de herberg geheel verbouwd tot 'Landshuis'. 'Land' is een oude benaming voor 'gewest'. In het Landshuis werden vanaf 1632 namelijk de vergaderingen van de Gedeputeerde Staten van het gewest Overijssel gehouden, vandaar deze naam voor het pand. Gedeputeerde Staten was (en is) het dagelijks provinciaal bestuur. Deze vergaderingen werden bij toerbeurt in de drie grote steden van Overijssel gehouden: Deventer, Kampen en Zwolle. De voltallige Provinciale Statenvergaderingen vonden dan plaats in het Deventer stadhuis.
Na de Franse tijd werd Zwolle provinciehoofdstad. Het Landshuis was toen onder meer lange tijd politiebureau. Nu is het onderdeel van het stadhuiscomplex, en dient als trouwlocatie.

In 1632 kwam er een rijk versierde bakstenen gevel in renaissancestijl voor het middeleeuwse gebouw, compleet met horizontale waterlijsten en verticale pilasters (platte zuiltjes). De hoofdingang wordt gevormd door een rijkversierde poort met aan weerszijden zuiltjes. Boven de poort is een dubbel wapenschild aangebracht met links de adelaar van Deventer en rechts de stadskleuren rood en wit. Helemaal bovenin staat in een nis een krijger. Deze soldaat die de wacht houdt leunt op het stadswapen en heeft een speer in zijn hand.
Verw. 1 naar: Stadhuis; verw. 2 naar: Staten van Overijssel