Landbouwschool

De 'Landbouwschool', die oorspronkelijk 'Rijks Middelbare Koloniale Landbouwschool' heette, werd in 1912 gesticht. Dat deze school juist in Deventer kwam, komt door de bijzondere band die Deventer en Nederlands Indië al eeuwenlang hadden. Er verrees een gloednieuw schoolgebouw, compleet met tuinen en plantenkassen, op de hoek van de Brinkgreverweg en de nog aan te leggen Ceintuurbaan. Tegelijkertijd werd ook het Koloniaal Landbouw Museum opgericht op de hoek van de Brinkgreverweg en de Veenweg. Er ontstond een hechte band tussen de school en Nederlands Indië. De school kreeg boeken en leermiddelen van de koloniale ondernemingen en de afgestudeerden waren bij de Indische werkgevers zeer in trek. Het onderwijs aan de RMKL bestond onder meer uit Indische talen, recht en economie, biologie, natuur- en scheikunde, maar de nadruk lag op praktijkonderwijs, zoals veeteelt, bos-, land- en tuinbouw en technische vakken, allemaal op de tropen gericht. Ook bood de school vervolgcursussen die de student de kans boden om zich te specialiseren in bepaalde cultures (verbouw van een nuttig gewas in het groot, in de tropen), zoals suiker, rubber, thee, koffie en tabak.
De studenten hadden een eigen studentencorps en sociëteit, Nji Sri, en waren beroemd en berucht om hun soms luidruchtige feesten. Ze organiseerden ook wel activiteiten samen met Ceres Vesta, de leerlingenvereniging van Nieuw Rollecate.
Na de Tweede Wereldoorlog en het verlies van Nederlands Indië enkele jaren later, veranderde de naam van de school in 'Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw'. Er kwamen afdelingen voor subtropische en voor Nederlandse landbouw en internationaal agrarische handel. Veel jongeren uit Derde Wereldlanden kwamen in Deventer studeren.
Door een fusie in de agrarische HBO's in 1988 ging de Deventer Landbouwschool, samen met een vestiging in Velp, 'Internationaal Agrarische School Larenstein' heten. In 2006 werd die opleiding in Wageningen geconcentreerd en verdween de opleiding in zijn geheel uit Deventer.
Afb.: foto van de Landbouwschool
Verw.: Nieuw Rollecate