Hoven

Een eeuw later lieten rijke burgers op de Hoven aan de overkant van de rivier tuinhuisjes en theekoepels bouwen. Er verschenen ook koffiehuizen en herbergen.
Toen de Kozakken (Russische soldaten) in 1813 Deventer belegerden om een einde te maken aan de Franse bezetting werden alle tuinen en huisjes met de grond gelijk gemaakt.
Een jaar later liet het stadsbesuur een nieuw park aanleggen. Vanaf nu mochten er ook stenen huisjes worden gebouwd. En vanaf 1874 werd ook de bouw van grote stenen huizen toegestaan. Zo ontstond een nieuwe stadswijk, die 'De Worp' of 'De Hoven' werd genoemd. Naast arbeiders- en burgerwoningen werden er langs de Twelloseweg ook villa's en grote herenhuizen gebouwd.
In 1926 werd een dijk aangelegd om de wijk te beschermen tegen overstromingen van de IJssel.
Tijdens de laatste oorlog kreeg de wijk het vaak zwaar te verduren door bombardementen.'
De Hoven is nu een woonwijk met ongeveer 900 woningen en ruim 2500 inwoners.