Jozefziekenhuis

In 1875 werd in de Diefsteeg (de tegenwoordige Bruynsteeg) een klein katholiek ziekenhuisje gesticht. In 1897 kreeg het ziekenhuisje een nieuw en beter onderkomen aan de Nieuwstraat, onder de naam Sint Jozefziekenhuis. De dagelijkse leiding was in handen van de Zusters van Liefde. Het bestuur werd gevormd door mensen uit voorname katholieke families. Het ziekenhuis is gebouwd in neo-gotische stijl. In feite bestaat dit gebouw uit twee delen, die onderling verbonden worden door een trappenhuis, waarin zich prachtige neo-gotische trappen bevinden. Aan de achterzijde kwamen dagelijks de armen warm eten halen.

In de 19e eeuw kwamen er nog veel gevaarlijke besmettelijke ziektes voor, zoals cholera, pokken, tyfus, dysenterie, tuberculose, roodvonken en mazelen. In 1855 stierven in Deventer 17 mensen aan cholera en in 1859 vielen 20 kinderen ten slachtoffer aan de tyfusepidemie. In 1957 verhuisde het Sint-Jozefziekenhuis naar de van Oldenielstraat, nog later (in 1985) naar de Fesevurstraat onder de naam Stichting Deventer Ziekenhuis. In het oude Sint-Jozefziekenhuis is nu het Gildehotel gevestigd. Het latere Sint Jozefziekenhuis aan de Van Oldenielstraat is nu een gezondheidscentrum. De naam Sint Jozef leeft nog voort in het Sint Jozef Verpleeghuis, gelegen achter het vroegere ziekenhuis.

Op de foto zie je de kinderafdeling van het ziekenhuis