Huis 'De Schuur'

Naast het Landshuis aan het Grote Kerkhof heeft ooit een pand gestaan dat net zo mooi was als het Landshuis. In 1442 werd 'Die Schuer' voor het eerst genoemd. Het huis lag in die tijd nog samen met de Brunenberg (het latere Landshuis) en nog twee huizen, De Halve Maan en het Olde Credeshuus, aan een straat die pas in 1644 een plein werd: het Grote Kerkhof.

Lees het hele artikel »

Oude gevels

Als je in de straten van de oude binnenstad wandelt en zo nu en dan omhoog kijkt valt het op dat er nog veel gevels zijn, die eeuwenoud zijn. Soms zijn ze rijk versierd met afbeeldingen van mensen- of dierenkoppen of bloemenslingers in natuursteen. De meeste oudste gevels die bewaard zijn gebleven stammen uit de zestiende t/m achttiende eeuw.

Lees het hele artikel »

Landshuis

Op deze plek stond in de 14e eeuw de stadsherberg 'De Brunenberg'. In 1632 werd de herberg geheel verbouwd tot 'Landshuis'. 'Land' is een oude benaming voor 'gewest'. In het Landshuis werden vanaf 1632 namelijk de vergaderingen van de Gedeputeerde Staten van het gewest Overijssel gehouden, vandaar deze naam voor het pand.

Lees het hele artikel »

Staten van Overijssel

Overijssel was door de Tachtigjarige Oorlog zeer verarmd, en moest zich daarom noodgedwongen meer naar het rijke gewest Holland schikken. In Overijssel zelf ging Zwolle Deventer steeds meer overvleugelen, maar alledrie de grote steden Deventer, Kampen en Zwolle moesten steeds meer van hun vrijheid prijsgeven, ten gunste van het gewest Overijssel.

Lees het hele artikel »