Havezate 'De Haere'

In 1329 wordt 'De Haere' voor het eerst genoemd, als 'Hof ter Hare'.
Dit gebouw werd in 1559 afgebroken, waarna er een nieuw kasteel werd gebouwd, dat in 1778 door de toenmalige bezitter Jan van Suchtelen weer werd afgebroken. Hij liet op de fundamenten het huidige kasteel bouwen. Het omgrachte hoofdgebouw kreeg twee vooruitspringende vleugels, waartussen een balkon en een portiek. In 1770 werd Arnold van Suchtelen hier geboren. Hij zou in 1806 de eerste burgemeester van Deventer worden tijdens het Franse bewind. Hij woonde er met zijn gezin in de zomermaanden, terwijl hij 's winters in zijn huis in de Lange Bisschopstraat verbleef. Dat was in die tijd heel gebruikelijk bij de rijke regentenfamilies, die vaak een deftig buitenverblijf hadden. Zo bezat de familie Van Doorninck de havezate 'Boxbergen' bij Diepenveen en de familie Dumbar 'Het Nijendal' bij Olst. Havezate is de naam van een adellijk landgoed, waarvan de eigenaar zich lid mocht noemen van de Staten van Overijssel.
'De Haere' is nu eigendom van de Stichting IJssellandschap, die er haar kantoor heeft, sinds 'De Haere' in 2008 is gerestaureerd.
Heel bijzonder zijn de twintigste-eeuwse verdedigingswerken op het landgoed, bestaande uit ondergrondse bunkers en kazematten, compleet met een medische hulppost, die ten tijde van de Koude Oorlog (1949-1989) deel uitmaakten van de IJssellinie.