Meester Geertshuis

De plaquette op de muur van het huis op de hoek Bagijnenstraat en Hagensteeg herinnert aan het geboortehuis van Geert Grote aan de overkant van de Hagensteeg. In 1340 werd Geert grote daar geboren. In 1374 stelde hij dit ouderlijk huis beschikbaar aan de stad om er arme ongehuwde vrouwen in te laten wonen. Tien jaar later, in 1384, stierf Geert Grote. In 1392 werd dit het eerste huis van ’De Zusters van het Gemene Leven’. Het Meester Geertshuis heeft bestaan tot 1599.
Op de plaquette is de volgende spreuk te lezen:
We moeten altijd dingen doen
die binnen ons bereik liggen.
Ook bij de ingang van de Broederenkerk herinnert een stenen gedenkplaat aan Geert Grote.

Verw.: Geert Grote