Buiskensklooster

Dit huis is genoemd naar de rijke burger Reyner Buyskens, die rond 1400 in zijn tuin armenwoningen had laten bouwen. In 1419 werd zijn huis met de armenwoningen door zijn dochter Aleyt geschonken aan de Zusters van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven, waaartoe ze zelf ook behoorde. Het zusterhuis werd voortaan Sint Agnes of Buiskenshuis genoemd en heeft tot 1625 bestaan. Het zusterhuis werd later klooster genoemd, hoewel het eigenlijk geen echt klooster was. Naast de hoofdingang herinnert een bronzen plaquette aan het vroegere klooster. Het bevat de tekst: ‘Wat pijnigt, dat reinigt’. Daarnaast de beeltenis van een zuster met een geopend boek in de hand. Ook de naam van de straat ‘Klooster’ herinnert aan het vroegere zusterhuis. Het Buiskenshuis bevatte ook een kloostertuin. Een restant van deze middeleeuwse binnentuin is nog steeds aanwezig. De tuin is rondom ommuurd. Vanuit de tuin heb je een prachtig uitzicht op de toren van de Lebuinuskerk.