Gasthuizen

In de Roggestraat zijn nog delen van de gevel te zien, die ooit behoorden tot het Middeleeuwse Voorster Gasthuis. De rijke burger Geert Hakesberch stelde in 1471 zijn bezit ter beschikking aan het stadsbestuur om er een armenhuis mee te stichten “voor arme luyden, veroldert ende kranck, van leden verlammet”. Het gasthuis werd gebouwd op een stuk grond tussen Golstraat, Brink en Roggestraat, vanouds ‘De Voorst’ genoemd. In de Middeleeuwen kende Deventer meer gasthuizen, waar armen, zieken en zwervers verzorgd werden, zoals het Heilige Geest Gasthuis (1267) aan de Brink en het Sint Elisabeths Gasthuis aan de Smedenstraat, waar nu een nieuw verzorgingshuis staat. Buiten de stad stond nog het Sint Jurriëngasthuis voor lepralijders. Hoewel de gasthuizen vooral voor arme mensen waren bedoeld, gebeurde het steeds vaker dat mensen met meer geld zich een plek inkochten in ruil voor hun bezittingen in de vorm van geld of grond. Zo kregen de gasthuizen op den duur veel bezittingen. Verw. 1: Heilige Geest Gasthuis; verw. 2:Elisabethsgasthuis