Wederdopers

Wederdopers vormden een geloofsrichting, ontstaan in het begin van de zestiende eeuw. Ze vonden dat alleen volwassenen mochten worden gedoopt. Omdat zij zelf als kind al waren gedoopt, lieten ze zich als volwassene opnieuw dopen. Vandaar de naam wederdopers.

Lees het hele artikel »

Joods schooltje

Op het adres Roggestraat 3-5 was van 1809 tot 1892 de eerste synagoge van Deventer gevestigd. Toen deze synagoge (het sjoeltje genoemd) te klein werd verrees er aan de Golstraat een grotere synagoge. De oude synagoge deed toen dienst als school. Hier kwamen de joodse kinderen, die op allerlei scholen zaten, regelmatig bijeen voor joods godsdienstonderwijs.

Lees het hele artikel »

Joodse begraafplaats

De joodse begraafplaats maakt deel uit van de oude Algemene Begraafplaats aan de Diepenveenseweg en is met een stenen muur daarvan gescheiden. Het kerkhof stamt uit 1870. Daaarvoor was er al een joodse begraafplaats in het gebied Voorstad Centrum. Die begraafplaats moest geruimd worden bij de sloop van de stadswallen.

Lees het hele artikel »

Goedkope Sam, de Man van Deventer

Tot de Tweede Wereldoorlog kende Deventer veel bekende joodse zaken, zoals "De Sajetbaal", de groothandel in garens van M.S. Noach op de hoek van de Noordenbergstraat en het Klooster, en de groothandel in lompen en huiden van A.S. Noach, eveneens in de Noordenbergstraat.

Lees het hele artikel »

Synagoge

In 1892 werd aan de Golstraat een grote synagoge ingewijd. Daarvoor bevond zich sinds 1798 al een synagoge in de Golstraat, maar dat gebouw werd tegen het eind van de negentiende eeuw te klein. De nieuwe synagoge, ontworpen door stadsarchitect Mulock Houwer, is in de zogeheten ‘Moorse stijl’ opgetrokken.

Lees het hele artikel »

Etty Hillesum

Etty Hillesum, geboren in 1917, was een Joods schrijfster, die beroemd werd door haar brieven en dagboeken. Ze woonde van 1924 tot 1932 in Deventer, waar zij het stedelijk gymnasium bezocht. Haar vader was rector van die school. Etty Hillesum vertrok in 1932 na het behalen van haar gymnasiumdiploma naar Amsterdam waar zij aan de universiteit rechten studeerde en Slavische talen.

Lees het hele artikel »

Joods monument

Toen de kleine Joodse synagoge in de lange Bisschopsstraat in 1986 werd gesloten, werd dit gedenkteken ter nagedachtenis aan de 401 omgekomen joden uit Deventer verplaatst naar de eerste schrijfkamer in het stadhuis. Op de grote marmeren muurplaat staat in het Hebreeuws en in het Nederlands geschreven: Wegens hen is ons hart ziek, zijn onze ogen verduisterd Voor de plaat staat een katheder tussen twee koperen lantaarns.

Lees het hele artikel »

Jodenvervolging

Al in 1349 werden joodse Deventenaren vervolgd, omdat ze ten onrechte werden verdacht van de verspreiding van de pest, een dodelijke besmettelijke ziekte uit die tijd. Tot het eind van de achttiende eeuw bleef het voor joden moeilijk om in en bij Deventer een bestaan op te bouwen.

Lees het hele artikel »

Etty Hillesum Centrum

Het Etty Hillesum Centrum, opgericht op 5 mei 1996, is gevestigd in het gebouw dat van 1799 tot 1892 in gebruik was als Joodse Synagoge. Daarna deed het gebouw dienst als sjoel (Joodse school) en nog later als bioscoop. Doel van het Etty Hillesum Centrum is het schenken van aandacht aan de geschiedenis van de Deventer Joden en in het bijzonder aan Etty Hillesum.

Lees het hele artikel »