Elisabethsgasthuis

In het Elisabethsgasthuis, dat aan de Bagijnenstraat stond, werden krankzinnigen ondergebracht. Rond1600 was het gasthuis aan nieuwbouw toe. De gebouwen waren klein en benauwd. De bestuurders waren van mening dat de 'arme ellendigen' jammerlijk waren gehuisvest en dat het niet goed was hen nog langer 'in vuilnis en koude te laten liggen'. In 1610 werd de nieuwbouw begonnen. Voor de 'dollen' met agressieve stoornis werden kooien gebouwd, waar ze, vaak geboeid, konden worden opgesloten. Daarin werden ook lastpakken en dronkelappen ter ontnuchtering gevangen gezet. Toen in 1894 op het landgoed Brinkgreven een nieuw tehuis werd opgericht voor mensen met een geestelijke stoornis kreeg het Sint Elisabethsgasthuis de naam binnengesticht en Brinkgreven werd het buitengesticht.

verw. 1: Gasthuizen; verw. 2: Brinkgreven

Dit artikel hoort bij:


samenleving

persoon