Oerrunderen, rendieren, mammoeten en wolharige neushoorns

Uit de Oude Steentijd (tot 9000 v. Chr.) zijn in de omgeving van Deventer op verschillende plaatsen in Salland restanten gevonden van dieren die toen in deze streek leefden.

Lees het hele artikel »

Pijlpunten

In Deventer en omgeving zijn op verschillende plaatsen vondsten gedaan van menselijke bewoning uit de Oude Steentijd (tot 9000 jaar v. Chr.), zoals bijvoorbeeld stenen schrabbers en pijlpunten.

Lees het hele artikel »

Bronzen ketel

Een van de eerste sporen van menselijke bewoning in Bathmen is een bronzen ketel uit de tweede of derde eeuw na Chr.

Lees het hele artikel »