Rococo-gevel

De panden Lange Bisschopstraat 23 en 25 werden in de achttiende eeuw voorzien van een nieuwe lijstgevel. De kroonlijst bevat in het midden twee versieringen in de vorm van de bekende rococo-kuif. Zo'n kuif lijkt op de vorm van een schelp, maar dan asymmetrisch.

Lees het hele artikel »

Stromarkt

De Stromarkt is ontstaan door het (gedeeltelijk) wegbreken van een muur die tot in de zeventiende eeuw een groot gebied omgaf dat bij de Proosdij behoorde. De muur om het gebied van de Proosdij stond in het verlengde van de Engestraat en sloot na twee rechthoeken aan op de Sandrasteeg.

Lees het hele artikel »

Oude gevels

Als je in de straten van de oude binnenstad wandelt en zo nu en dan omhoog kijkt valt het op dat er nog veel gevels zijn, die eeuwenoud zijn. Soms zijn ze rijk versierd met afbeeldingen van mensen- of dierenkoppen of bloemenslingers in natuursteen. De meeste oudste gevels die bewaard zijn gebleven stammen uit de zestiende t/m achttiende eeuw.

Lees het hele artikel »

Trapgevel

Er zijn verschillende type gevels van huizen. Het huis aan de Noordenbergstraat nummer 6 heeft een trapgevel. Dit type heeft weinig versieringen.

Lees het hele artikel »

Van Marlehuis

Het pand Polstraat 18 heeft enkele keren een grondige verbouwing ondergaan. In 1664 werden twee oudere panden tot één huis samengevoegd en voorzien van een nieuwe classicistische voorgevel van de Amsterdamse bouwmeester Philip Vingboons (die ook de zijgevel van het Deventer stadhuis in de Polstraat ontwierp).

Lees het hele artikel »

Barokke gevel aan de Stromarkt

Deze gevel uit 1676 (Stromarkt 9) mag een barokgevel genoemd worden vanwege de rijkdom aan ornamenten (versieringen). Alleen het bovenstuk is nog origineel. Op de trappen van de gevel zijn zandstenen versieringen aangebracht, klauwstukken genoemd. Op de bovenste trap zijn twee leeuwen te zien.

Lees het hele artikel »

Rococo-interieur van het Bouwershuis

De familie Bouwer kocht in 1726 het pand Brink 11-12, een huis dat nog steeds het Bouwershuis wordt genoemd en dat nu dienst doet als gerechtsgebouw. De statige voorgevel stamt uit de zeventiende eeuw. Inwendig werd het woonhuis door burgemeester Arnold Bouwer en zijn vrouw Geertruid van Marckel verbouwd in de achttiende eeuwse rococo-stijl.

Lees het hele artikel »

Classicistische gevel in de Polstraat

Sinds 1416 stond op deze plek in de Polstraat een oude mannenhuis voor dertien tot zestien mannen. Dit gasthuis werd in 1738 opgeheven. Het huidige pand dateert uit de zestiende eeuw. Na 1730 kreeg dit huis een nieuwe lijstgevel met hardstenen plint en een classicistische deuromlijsting en een rijke centrale dakkapel.

Lees het hele artikel »

Barokke gevel aan de Brink

De gevel van het pand Brink 101 uit 1735 (nu het gebouw van V & D) bevat aan de top een overdadig versierde bekroning, in de bouwstijl van de Barok. Op de plaats van de roodwitte en geelzwarte schilden bevonden zich eerder de familiewapens van het echtpaar Van Suchtelen - ter Borch.

Lees het hele artikel »

Jordenshuis

In 1740 gaven Adriaen Sloet en zijn vrouw Frederika Grevink opdracht om een nieuwe gevel aan te brengen voor drie aaneengelegen panden in de Papenstraat (nu nr. 26). (Aan de achterzijde van het gebouw kun je nog goed zien dat het eigenlijk drie panden zijn).

Lees het hele artikel »

Rococo-stijl

Het huis in de Assenstraat op nummer 8 behoorde in de achttiende eeuw toe aan stadssecretaris Herman Borgerink (1714-1790), die in 1761 twee huizen kocht om er één breed pand van te maken. Het huis heeft een bakstenen voorgevel, afgesloten door een kroonlijst met een fronton uit het midden van de achttiende eeuw.

Lees het hele artikel »

Klokgevels

De gevel van het huis Menstraat nr. 9 is in 1771 aangebracht. Deze klokgevel verving een oudere gevel van een reeds lang bestaand huis. Het was in de achttiende eeuw heel gebruikelijk dat oudere woningen voorzien werden van een nieuwe voorgevel. Zo kreeg het huis een voornamer aanzien en de huiseigenaar toonde daarmee aan dat hij zich een voorname burger voelde.

Lees het hele artikel »

Gevel in Lodewijk XVI-stijl

Dit huis in de Assenstraat op nummer 14 werd in 1771 gebouwd in opdracht van burgemeester Coenraad Jordens. De bakstenen gevel vertoont de typische Lodewijk XVI-stijl, genoemd naar de Franse koning Lodewijk XVI, die regeerde van 1774 tot 1792. Deze stijl is een reactie op de rococo-stijl en haakt weer aan bij de strakke klassieke stijl uit de zeventiende eeuw.

Lees het hele artikel »

Havezate 'De Haere'

In 1329 wordt 'De Haere' voor het eerst genoemd, als 'Hof ter Hare'. Dit gebouw werd in 1559 afgebroken, waarna er een nieuw kasteel werd gebouwd, dat in 1778 door de toenmalige bezitter Jan van Suchtelen weer werd afgebroken. Hij liet op de fundamenten het huidige kasteel bouwen.

Lees het hele artikel »