Lebuinuskerk

Ongeveer op de plaats waar Sint Lebuinus in 768 een houten kerkje stichtte, werd rond 1040 door bisschop Bernold een Romaanse kerk gebouwd. Tussen 1460 en 1500 werd deze Romaanse basiliek verbouwd tot een veel grotere Gothische kerk met een lengte van 102 meter en een breedte van 41 meter.

Lees het hele artikel »

Oversticht

De naam Oversticht duidt het gebied aan in de provincies Overijssel en Drenthe dat in de Middeleeuwen onder het bestuur van de bisschop van Utrecht viel.

Lees het hele artikel »

Grote Kerkhof

Vanaf de achtste tot de achttiende eeuw was het Grote Kerkhof naast de Lebuinuskerk een echt kerkhof, waar mensen begraven werden.

Lees het hele artikel »

Bisschopsstad

Deventer is in twee perioden van de geschiedenis bisschopsstad geweest. Een bisschop is de hoogste leider van de katholieke kerk in een bepaald gebied, een bisdom genoemd. In 895 verplaatste de bisschop van Utrecht zijn zetel naar Deventer om beter beveiligd te zijn tegen de Noormannen.

Lees het hele artikel »

Radboud-sarcofaag

Een sarcofaag is een stenen kist. Zo´n sarcofaag werd in de Oudheiden in de Middeleeuwen gebruikt voor het begraven van heel belangrijkepersonen. In 1962 werd deze stenen sarcofaag ongeveer 1 m onder devloer aangetroffen.De kist is gemaakt uit rode zandsteen en afkomstig uit het gebied vande Main in Duitsland.

Lees het hele artikel »

Tufsteen

Tufsteen is een vulkanisch gesteente, dat in de Middeleeuwen vaak gebruikt werd als bouwmateriaal. Het is vrij gemakkelijk te bewerken. Tufsteen werd vooral veel gewonnen in de Eifel in Duitsland. Veel tufsteen werd via de Rijn en de IJssel naar Deventer vervoerd, waar het werd verhandeld.

Lees het hele artikel »

Bergkerk

de Bergkerk wordt ook wel de Sint Nicolaaskerk genoemd. Men is aan het eind van de twaalfde eeuw begonnen met de bouw van deze kerk.

Lees het hele artikel »

Kerkhof

Tot 1827 werden mensen begraven in en rondom de Lebuinus- en Bergkerk.

Lees het hele artikel »

Tegelvloer uit 1220

In de Lebuinuskerk is een tegelvloer uit 1220 bewaard gebleven.

Lees het hele artikel »

Mariakerk

Toen er in 1334 een grote stadsbrand woedde bestond de Mariakerk al. Er staat namelijk beschreven dat de Mariakerk toen schade opliep. De kerk was tegen de grote Lebuinuskerk aangebouwd en was bedoeld voor de gewone mensen. Het stadsbestuur beheerde de kerk.

Lees het hele artikel »

Muurschilderingen uit de Middeleeuwen

De oudste muurschilderingen in de Grote of Lebuinuskerk stammen uit ongeveer 1400. Die muurschilderingen worden fresco’s genoemd. Ze zijn met waterverf geschilderd op een pas aangebrachte kalklaag. Eén van de oudste schilderingen stelt Jezus aan het kruis voor.

Lees het hele artikel »

Toren Lebuinuskerk

Voordat in 1454 een begin werd gemaakt met de bouw van deze grote toren werd het oude torencomplex uit de 11e eeuw gesloopt. In 1499 werd de nieuwe toren met een eenvoudige kap afgedekt. De toren was toen 45 meter hoog, nu ruim 60 meter. In de 16e eeuw werden er klokken in gehangen.

Lees het hele artikel »

Aegidius de Monte

Aegidius de Monte, geboren in de Zuidelijke Nederlanden, heette eigenlijk Jillis van den Berge in het Nederlands, of Gilles du Mont in het Frans. Hij was overste van een klooster in Leuven, totdat hij in 1570 tot bisschop van Deventer werd benoemd. Hij was een strenge geestelijke, fel tegen godsdienstige vernieuwingen en niet erg geliefd.

Lees het hele artikel »

Deken Doys Huis

Achter de Grote of Lebuinuskerk aan de Kleine Poot stonden vanaf de elfde eeuw de kapittelhuizen. Daarin woonden de kapittelheren, die samen het kapittel vormden. De kapittelheren, ook wel kanunniken genoemd, zorgden voor de kerkdiensten. Daarnaast hielden ze zich namens de bisschop ook bezig met het bestuur en de rechtspraak.

Lees het hele artikel »

Stovenzettershuisjes

Omdat er in de ommuurde stad weinig ruimte was om te bouwen, werden alle plekjes benut. Zo werden er ook huizen gebouwd tegen de binnenzijde van de stadsmuren of, zoals hier op de foto te zien is, in dit geval tegen de Mariakerk. Deze huisjes werden stovenzettershuisjes genoemd.

Lees het hele artikel »

Muurschildering 'De Tien Geboden'

Nadat de Lebuinuskerk in 1580 in het bezit van de protestanten was gekomen, veranderde er nogal wat in het interieur van de kerk. Niet alleen de beelden werden verwijderd, maar ook de muurschilderingen verdwenen onder een laag witkalk. Alleen 'HET WOORD' mocht nog klinken.

Lees het hele artikel »

Lantaarn op de Lebuinustoren

In 1612 besloot het stadsbestuur om de Lebuinustoren te verhogen, zodat er plaats kwam voor een klokkenspel, ook wel carillon of beiaard genoemd. De Amsterdamse bouwmeester Hendrick de Keyser kreeg in 1613 de opdracht om een nieuwe bekroning voor de toren te ontwerpen.

Lees het hele artikel »

Carillon

Een carillon wordt ook wel een klokkenspel of een beiaard genoemd. Het is een muziekinstrument dat bestaat uit enkele series klokken, die via een klavier (ook wel speeltafel genoemd) bespeeld kunnen worden. In 1613 bracht klokkengieter Willem Wegewart het eerste carillon in de Lebuinustoren aan.

Lees het hele artikel »