Johannes Brinckerinck

Johannes Brinckerinck (1359-1419) werd geboren in Zutphen en volgde in Deventer de kapittelschool, later de Latijnse school genoemd. Hij was één der eerste volgelingen van Geert Grote. Hij vergezelde Geert Grote op zijn preektochten en preekte zelf ook regelmatig in de Mariakerk in Deventer. Johannes Brinckerinck kreeg al gauw de leiding over de zusters in het Meester Geertshuis. Rond 1400 stichtte hij twee zusterhuizen in de binnenstad van Deventer: het Brandeshuis en het Kerstekenshuis. Op het Broederenplein is nu nog te zien waar die huizen gestaan hebben.
Ook stichtte Johannes Brinckerinck samen met zuster Zwedera van Runen, in 1400 in Diepenveen een zusterhuis, dat in 1408 werd omgevormd tot het eerste vrouwenklooster van de beweging van de Moderne Devotie. Tussen 1408 en 1411 werd er een kerk bij gebouwd. De zusters hadden er ook een eigen bierbrouwerij. In 1578, tijdens de tachtigjarige oorlog, werd het klooster verwoest. De kerk bleef overeind en werd eigendom van de protestantse gemeente.

In 1968 werd bij de restauratievan de kerk onder de vloer een graf gevonden met daarin een crucifix (kruis) dat toebehoord heeft aan Johannes Brinckerinck.Het wordt nu bewaard in het gemeentemuseum van Deventer.
Verw. 1: Moderne Devotie; verw. 2: Geert Grote; verw. 3: Diepenveen