Erasmus

Erasmus werd in 1466 geboren in Rotterdam en werd door zijn moeder in het jaar 1477 of 1478 samen met zijn oudere broer naar de Latijnse school in Deventer gestuurd. Hij bleef hier op school tot 1482. Daarna studeerde hij verder in 's Hertogenbosch, totdat hij in 1487 naar een klooster bij Gouda ging. In 1492 werd Erasmus tot priester gewijd, waardoor hij de mogelijkheid kreeg om te studeren aan de universiteit van Parijs. Erasmus werd één van de grootste denkers van zijn tijd. Hij schreef boeken, die beroemd werden zoals 'Lof der Zotheid'. Hierin schrijft hij op een spottende manier over allerlei misstanden van zijn tijd, vooral de misstanden in de Kerk. Ook vertaalde hij het Nieuwe Testament in het Grieks.

In Deventer kon Erasmus op de Latijnse school Grieks studeren, want rector Alexander Hegius had Grieks als nieuw schoolvak ingevoerd.

Erasmus heeft zich vooral ingezet voor meer verdraagzaamheid tussen groepen, voor vrijheid van wetenschapsbeoefening en voor de verbetering van het onderwijs. In de Athenaeumbibliotheek van Deventer worden nog brieven van Erasmus bewaard. Het zijn brieven die hij aan allerlei belangrijke personen heeft geschreven. Erasmus overleed in 1536 te Bazel in Zwitserland.

Boven de deur van de Latijnse school aan het Grote Kerkhof is een afbeelding van Erasmus gemaakt.