Bursa Cusana

De studenten kregen dus een soort studiebeurs of ‘bursa’. Er werd een studentenhuis gebouwd op de hoek Bursestraat/Polstraat, de ‘Bursa Cusana’. Hhet stond hier van 1470 tot 1682. In dat huis woonden studenten van de Latijnse School.

Kardinaal van Cusa was een beroemd geleerde en bracht als vertegenwoordiger van de paus in 1451 een bezoek aan Deventer, waar hij vooral de instellingen van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven bezocht. De namen Burseplein en Bursestraat herinneren aan de ‘Bursa Cusana’. Nu wonen er in de Bursestraat nog steeds veel studenten, niet meer van de Latijnse School, maar van Hogeschool Saxion.