Broeders van het Gemene Leven

Geert Grote stichtte rond 1381 de gemeenschap van de Broeders van het Gemene Leven in het huis van zijn leerling en vriend Florens Radewijns. Het woord 'Gemene' betekent dat zij gemeenschappelijk leefden door hun bezittingen te delen. Ze leefden net als de Zusters van het Gemene Leven heel sober en godsdienstig en hebben veel betekend voor de ontwikkeling van het onderwijs en de verspreiding van boeken. Omdat ze zich vooral bezig hielden met het overschrijven van boeken werden ze ook wel 'de broeders van de penne' genoemd. Ze woonden eerst in de Engestraat en later in het Heer Florenshuis aan het Lamme van Dieseplein, waar nu het nieuwe Geert Groote Huis staat.
Later zijn er kloostergemeenschappen uit voortgekomen, zoals in Diepenveen (een zusterklooster) en in Windesheim (een broederklooster). De beweging van de Broeders en Zusters van het Gemene leven, waaraan Geert Grote aan de basis heeft gestaan, wordt de Moderne Devotie genoemd. Verw. 1: Geert Grote; verw. 2: Florens Radewijns; ver. 3: Zusters van het Gemene Leven