Alexander Hegius

Alexander Hegius is bekend geworden als rector van de Latijnse school. Onder zijn leiding kwam de school tegen het eind van de vijftiende eeuw tot grote bloei.
Alexander Hegius werd rond 1433 geboren te Westfalen in Duitsland. Hij bezocht de domschool in Keulen en daarna de universiteit van Rostock. In 1483 werd hij benoemd tot rector van de Latijnse school in Deventer. Hij maakte het onderwijs op de school moderner en zorgde voor de invoering van het vak Grieks.
Hij woonde in het huis van Richard Paffraet, de eerste drukker in Deventer.
Alexander Hegius heeft grote invloed gehad op zijn leerlingen. Eén van zijn beroemdste leerlingen was Erasmus, die later vol lof was over zijn leermeester.
Op 27 december 1498 werd de geliefde 'Meister Sander' begraven in de Lebuinuskerk.

Verw. 1: Latijnse School; verw. 2: Erasmus; verw. 3: Richard Paffraet