Johannes Brinckerinck

Johannes Brinckerinck (1359-1419) werd geboren in Zutphen en volgde in Deventer de kapittelschool, later de Latijnse school genoemd. Hij was één der eerste volgelingen van Geert Grote. Hij vergezelde Geert Grote op zijn preektochten en preekte zelf ook regelmatig in de Mariakerk in Deventer.

Lees het hele artikel »

Thomas van Kempen

Thomas werd in 1379 of 1380 geboren in de Duitse stad Kempen, niet ver van Venlo. Toen hij twaalf jaar oud was reisde hij naar Deventer, waar hij de Latijnse school school bezocht. Hij vond onderdak in het arme-jongenshuis van de Broeders van het Gemene Leven.

Lees het hele artikel »

Broeders van het Gemene Leven

Geert Grote stichtte rond 1381 de gemeenschap van de Broeders van het Gemene Leven in het huis van zijn leerling en vriend Florens Radewijns. Het woord 'Gemene' betekent dat zij gemeenschappelijk leefden door hun bezittingen te delen. Ze leefden net als de Zusters van het Gemene Leven heel sober en godsdienstig en hebben veel betekend voor de ontwikkeling van het onderwijs en de verspreiding van boeken.

Lees het hele artikel »

Nicolaas van Cusa (Cusanus)

De bronzen kardinaalshoed aan de gevel op de hoek Polstraat-Bursestraat herinnert aan Nicolaas van Cusa, ook wel Cusanus genoemd. Deze schipperszoon dankt zijn naam aan zijn geboorteplaats Kues, een stadje aan de Moezel in Duitsland. Mogelijk bezocht hij in Deventer de Latijnse School.

Lees het hele artikel »

Bursa Cusana

De kardinaal Nicolaas van Cusa leefde van 1401 tot 1464. Hij liet de stad Deventer geld na, waaruit een aantal studenten voor een deel hun studie en hun verblijf in de stad konden betalen.

Lees het hele artikel »

Alexander Hegius

Alexander Hegius is bekend geworden als rector van de Latijnse school. Onder zijn leiding kwam de school tegen het eind van de vijftiende eeuw tot grote bloei. Alexander Hegius werd rond 1433 geboren te Westfalen in Duitsland. Hij bezocht de domschool in Keulen en daarna de universiteit van Rostock.

Lees het hele artikel »

Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, werd in 1459 in Utrecht geboren als Adriaan Floriszoon Boeyens, zoon van een scheepstimmerman. Hij studeerde waarschijnlijk aan de Latijnse School in Deventer, in de tijd dat Alexander Hegius daar rector was.

Lees het hele artikel »

Erasmus

Desiderius Erasmus leefde van 1466 tot 1536. Hij was de beroemdste leerling van de Latijnse school in Deventer. Erasmus is een vroege humanist.

Lees het hele artikel »