Moskee

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw ontstond er in Deventer een groot gebrek aan arbeidskrachten. Nadat men eerst gastarbeiders uit landen als Spanje, Italië, Joegoslavië en Marokko had aangetrokken, kwam er eind jaren zestig een stroom van arbeiders uit Turkije op gang. Zij gingen vooral werken in de fabriek van Thomassen & Drijver. Ze kregen de benaming gastarbeiders, omdat men dacht dat ze slechts tijdelijk nodig waren. Die verwachting bleek niet juist. Hele gezinnen kwamen hier naar toe. Dat bracht in de Deventer samenleving veranderingen met zich mee. Er kwam een Turks consulaat, een Turkse voetbalclub en op sommige scholen verschenen veel Turkse kinderen.

In de jaren zeventig kwam er voor de Turkse en Marokkaanse inwoners van Deventer ook een moskee, waar ze hun godsdienst konden belijden. Ze vonden een ruimte in de Rijkmanstraat. Vooral op vrijdagmiddag was de moskee overvol. Buiten zag je tot aan de straat mannen geknield in gebed. Een grotere ruimte werd nodig. Die werd gevonden in de Smyrnastraat op de plaats van het vroegere zwembad. Eerst was er veel tegenstand vanuit de buurt en bovendien was het moeilijk om het benodigde geld bijeen te krijgen. Maar eindelijk kon in oktober 2003 de nieuwe moskee geopend worden. Nu hadden de moslims een echte moskee met een koepel en een minaret. De moskee kreeg de naam El Aksa of Grote Moskee.