DAIM-fabriek

Op de Prinsenplaats in het Bergkwartier herinnert een afgeknotte fabrieksschoorsteen nog aan de capsulefabriek die op deze plek heeft gestaan. Wijnhandelaar Jan Schimmelpenninck begon hier in 1868 met het vervaardigen van capsules, eerst voor eigen gebruik en later ook voor opdrachtgevers. Zijn zoon Gerrit nam het bedrijf over. Toen Gerrit Schimmelpenninck in 1902 de stad verliet, verkocht hij de Deventer Capsulefabriek aan de heren Van Groningen en Ankersmit. De fabriek groeide en in 1907 werkten er al 270 mensen, voornamelijk meisjes. Behalve capsules voor flessen werden er ook tubes en kroonkurken gemaakt. In 1921 kreeg de fabriek een nieuwe naam: Deventer Algemeene Industrieele Maatschappij, kortweg de DAIM genoemd.

In 1980 werd het bedrijf, dat toen een groot deel van het Bergkwartier tussen Golstraat, Walstraat en Roggestraat besloeg, verplaatst naar het industrieterrein. Twee jaar later werd de oude fabriek gesloopt om plaats te maken voor woningbouw (nu Prinsenplaats). De oude schoorsteen doet nu nog dienst als buurtbarbecue.

De DAIM-fabriek op het industrieterrein ging nog enkele keren in andere handen over, maar werd hij uiteindelijk gesloten.