Bordes van de Waag

Dit schilderij van Abraham van Beerstraten geeft een goede indruk van de Brink en het waaggebouw in de 17e eeuw. Vóór het waaggebouw werd in de periode 1643-1649 een bordes met trappen aangebracht, geheel in renaissancestijl met zandstenen zuilen en leeuwenfiguren.
Behalve het wegen van goederen voor de jaarmarkten kreeg de Waag in de 17e eeuw ook een functie als vestiging van de hoofdwacht (een soort militaire politie). Die kon vanaf dit punt goed over de Brink uitkijken, waarop twaalf straten, twee stegen en twee poorten uitkwamen.
Ook kon het stadsbestuur zich vanaf het bordes presenteren aan de stedelijke bevolking, soms met belangrijke gasten, en parades afnemen.
De leeuwen aan het bordes zijn het symbool van moed en kracht. Samen met de gevleugelde engelen dragen ze bij aan het idee dat Deventer een belangrijke militaire stad was.
In de zijgevels van de Waag bevonden zich in die tijd nog twee poorten, waardoor een wagen naar binnen gereden kon worden.
In de voorgevel bevond zich nog een nis tussen de beide ramen met een beeld van keizer Karel V.
Links van de Waag zijn prachtige gevels te zien, die nu verdwenen zijn, evenals de put op de Brink op de voorgrond.
Verwijzing naar: Waaggebouw