Arkelstein

In de middeleeuwen werd in het Oversticht (het huidige Overijssel) de Sallandse landweer aangelegd om invallen vanuit Gelre (het huidige Gelderland) te verhinderen en zo reizende kooplieden te beschermen. Een landweer was een versterkte grens in het landschap, die bestond uit grachten en wallen die met doornstruiken beplant waren. Bij de doorgangen in de landweer werden versterkingen gebouwd, zoals de Swormertoren, het kasteel de Waardenborg bij Holten en kasteel Arkelstein aan de Schipbeek bij /Bathmen.
Waarschijnlijk had op dezelfde plek bij Loo al eerder een houten versterking gestaan. In 1361 is er sprake van een stenen kasteel, dat in opdracht van bisschop Jan van Arkel gebouwd is met steun van de steden Deventer, Kampen en Zwolle. het kasteel had dikke muren en op de hoeken sonden ronde torens. In het midden bevond zich de woontoren: de donjon. Het werd enkele keren door de hertog van Gelre veroverd en raakte in de zestiende eeuw als vesting langzamerhand in verval.Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het kasteel grotendeels gesloopt. Het kasteel werd een havezate (landgoed) waar de drost van Salland woonde. Maar ook dit kasteel Arkelstein werd in de zeventiende eeuw steeds meer een bouwval.
In 1938 werden de laatste restanten van de muren gesloopt en de grachten gedempt. Tegenwoordig zijn er alleen nog maar ondergrondse fundamenten. Op deze plek staat nu een moderne boerderij, Arkelsteyn Hoeve genaamd.
Omstreeks 1730 tekende Andries Schoemaker kasteel Arkelstein. Naar oude tekeningen, want het kasteel was toen al een ruïne.