Steenfabrieken

Na de grote stadsbrand van 1334 ontstond er behoefte aan stenen en werden er langs de IJssel steenovens geplaatst. Van Wilp tot en met de Duursche Waarden stonden er dertien, waarvan zes in de onmiddellijke omgeving van Deventer.
Tegenwoordig is er niet één meer van over. Wél kun je op verschillende plaatsen de restanten van ovens en schoorstenen terugvinden, vooral in de uiterwaarden bj Olst.

In de achttiende eeuw was er al sprake van grootschalige productie, maar pas in de negentiende eeuw werd baksteenfabricage een bedrijfstak van industriële omvang. Ten westen van de fabriek van Noury en Van der Lande, bij het Hartenaasje, stond van 1876 tot 1947 steenfabriek De Petra. (Petra is het Latijnse woord voor rots). Hier bouwde in 1876 de firma Stegeman, Schoemaker en Brouwer een van de eerste ringovens van Nederland. Iets ten noorden van Deventer stond van 1893 tot 1916 in de Stobbenwaard de Deventer Stoomsteenfabriek De Stobbenwaard. Ook in de Randerwaard stond een steenfabriek. Veel steenfabrieken in de omgeving van Deventer werden overgenomen door de N.V. Overijsselsche Steenfabrieken.

Op de foto is de steenfabriek De Petra (1907) te zien.