Waalse gemeente in de Broederenkerk

Na de hervorming van 1591 werd de Broederenkerk in gebruik genomen door een protestantse gemeenschap en in de achttiende eeuw door de Frans sprekende Waalse gemeente, ook een protestantse kerkgemeenschap. Het waren vooral de belangrijke rijke families die hiertoe behoorden. Zo was de belangstelling voor de Franse taal en cultuur niet alleen zichtbaar in de mode van die tijd, maar zelfs in de manier waarop de godsdienst werd uitgeoefend.
In de jaren 1795 tot 1799 werd de kerk door de Franse soldaten als magazijn gebruikt. Het houtwerk werd stukgehakt en voor verwarmingsvuren in de grote Lebuinuskerk gebruikt.
In 1799 werd de Broederenkerk teruggegeven aan de katholieken, die steun van de Fransen kregen. Er moest toen veel gerestaureerd worden.
in de negentiende eeuw kreeg de kerk een nieuwe inrichting in neogotische stijl. Dat is een stijl die lijkt op de middeleeuwse gotiek. Er werd toen aan de voorkant ook een nieuw portiek aangebouwd.
Jaartal??? Venster???