Tramwegen

Van 1884 tot 1935 reden er trammetjes van de GOSM (Gelders Overijsselse Stoomtram Maatschappij) van en naar Zutphen en later van en naar Emmerik. De trammetjes waren niet alleen van belang voor het personenvervoer, maar werden ook gebruikt voor het goederenvervoer. Zo werd er bijvoorbeeld veel steenkool vervoerd naar de fabriek van Noury & van de Lande aan de Zutphenseweg.