Station HIJSM

In 1839 reed de eerste trein in Nederland. Het duurde tot 1865 voordat ook in Deventer de eerste trein reed. In dat jaar werd de spoorlijn naar Zutphen geopend. Een jaar later werd de lijn naar Zwolle geopend. Pas in 1887 is er ook een verbinding met Apeldoorn. Dat dit zo lang duurde had te maken met de bouw van een spoorbrug over de IJssel. De oost-west lijn werd in 1888 uitgebreid tot Almelo.
Er waren aan het eind van de negentiende eeuw verschillende maatschappijen voor de oost-west lijn en de noord-zuid lijn. Staats Spoor (SS) verzorgt de noord-zuidlijn en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) de oost-westlijn. Deze maatschappijen hadden ook eigen stations. De HIJSM had een eigen station, waar nu het viaduct aan de Brinkgreverweg is.

In het begin van de twintigste eeuw zijn deze spoorwegmaatschappijen gefuseerd tot de Nederlandse Spoorwegen (NS).