Stadsherstel in het Bergkwartier

De van oorsprong Middeleeuwse wijk het Bergkwartier was in de jaren vijftig van de twintigste eeuw sterk vervallen. Er waren veel onbewoonbaar verklaarde huizen en er lag een plan klaar bij de gemeente om al die vervallen huizen af te breken. Een klein groepje mensen had een andere oplossing: restauratie. Er werd een aparte organisatie voor opgericht: de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel. Deze organisatie kocht de monumentale huizen, liet ze opknappen en verhuurde ze daarna.

De restauratie van deze stadswijk in Deventer is zeer bijzonder en landelijk een voorbeeld voor andere steden. Als één van de eerste kreeg dit stadsherstelproject subsidiegeld van de Rijksoverheid. Prins Claus heeft in 1969 een gevelsteen in de Bergstraat onthuld ter nagedachtenis aan de eerste restauratie van een huis in het Bergkwartier. Op de gevelsteen is Sint Nicolaas afgebeeld, de beschermheilige van de zeevarenden en van de Bergkerk. De speculaasplank verwijst naar de Deventer koek, een typisch product uit deze stad. Ook zijn er met geld gevulde zakken te zien, waaraan ratten knagen, zodat de subsidie wel uitgegeven moet worden aan de restauratie van de oude huizen.