Springerplantsoen

Na afschaffing van de vestingwet in 1871 werd besloten om op de plaats van de stadswallen en grachten een park aan te leggen. De bekende Amsterdamse tuinarchitect Leonard A. Springer kreeg de opdracht een plan te maken voor de inrichting van het park. Aan de hoogteverschillen in het park en aan de waterpartijen is nog te zien dat hier vroeger wallen en grachten lagen. Het park kent een grote variatie aan soorten bomen. In 1888 werd het park geopend. Het kreeg de naam ‘Rijsterborgherpark’, genoemd naar ingenieur Rijsterborgh, die van 1842 tot 1850 militairingenieur te Deventer was geweest. In 1998 raasde een windhoos over het park, die enorme schade veroorzaakte. Het vogeleiland, gelegen middenin het park en bereikbaar via twee bruggetjes, maakte vroeger als bolwerk deel uit van de vestingwal. Het eiland raakte tussen 1970 en 1990 sterk in verval. Vandalen richtten vernielingen aan. Gelukkig werd besloten om het eiland weer op te knappen en in 1992 werd het nieuw ingerichte Vogeleiland weer geopend. Nu zijn er weer dieren, zoals eenden, pauwen, geiten, konijnen en duiven. In de zomer vinden er op zondagmiddagen vaak uitvoeringen plaats van muziekgroepen en koren.