Spaarbank

Op 25 maart 1841 vond in Deventer de oprichting plaats van een spaarbank. Die spaarbank werd in 1889 gevestigd in dit pand op de hoek Brink-Assenstraat. Het gebouw dat al in 1428 bekend was onder de naam ‘De blauwe steen’ werd in de jaren 1889-1891 door stadsarchitect Mulock Houwer grondig verbouwd.
De tegelversiering bevat de wapens van Gelderland, Overijssel en Deventer en voorts de opschriften:
ARBEIDZAAMHEID, SPAARZAAMHEID, VOORZICHTIGHEID.

Soms waren er leraren, zoals op de foto meester IJsennagger die de leerlingen van zijn klas leerde over waarom sparen belangrijk was. De kinderen kregen van de bank een mooie bouwplaat van een molen als beloning.